HISTÓRIA OBCE
Obec
DULOVO
Obec sa nachádza v okrese Rimavská Sobota na rozlohe 442 ha. Má okolo 200 obyvateľov. Vznikla začiatkom 15. stor. Názvy obce: 1455 Dwihaza; 1920 Dulovec; 1927 Dulovo; maď.Dulháza. Založil ju Dulo de Garan. V r.1414 ju nachádzame vo vlastníctve rodiny Barczyovcov, od roku 1464 bola známa ako Alsokisfalud. Neskôr, v roku 1487 patrila rodine Fügedyovcov, potom rodine Abaffyovcov, potom rodinám Farkasovcov a Lovassovcov. V 16. a 17. stor. nebola obývaná. Osídlená bola znovu začiatkom 18. storočia.R. 1828 tu žilo len 80 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. V uhorských záznamoch sa uvádza ako dedina v Gemerskej župe, obyvatelia boli reformovaného náboženstva.  V obci nebol postavený kostol. Okolo obce boli v minulosti pastviny, kde obyvatelia pásli svoj dobytok. Rástlo tu mnoho ovocných stromov, pestovala sa kapusta a iné druhy zeleniny a konope. V obci bol na riečke Blh aj mlyn. V 19. stor. ju vlastnil poslanec Abrahám Farkas so synom Mikulášom Farkasom, ktorí si tu postavili kaštieľ. Obec bola neskôr známa pestovaním tabaku. V rokoch 1938-1944 bola obec pričlenená k Maďarsku. V roku 1964 bola obec administratívne pripojená k Bátke. Osamostatnila sa v roku 1990 po miestnom referende.
PRÍRODA
Erb rodiny Farkasovcov
Obec leží uprostred Rimavskej kotliny na pravostrednej nive a najnižšej terase Blhu v nadmorskej výške 169 – 297 m n.m. s rozlohou 1617 ha. Prevažne rovinný až pahorkatinný povrch chotára s vyvinutými terasami tvoria stredo-treťohorné sliene, ílovce a pieskovce, čiastočne pokryté sprašovými hlinami a riečnymi uloženinami. Zvyšky dubovo - hrabových lesov sú v západnej časti. Má illimerizované, nivné a lužné pôdy.
Kontakty:   Adresa úradu:
                  Obecný úrad Dulovo
                  č.244
                  980 21 Bátka
Starostka:
Mgr. Katarína Balážová
Telefón: 047/5697320
              0907393189
e-mail: oudulovo@centrum.sk