Obec sa nachádza v okrese Rimavská Sobota na rozlohe 442 ha. Má okolo 200 obyvateľov.                                                                                             Vznikla začiatkom 15. stor. Názvy obce: 1455 Dwihaza; 1920 Dulovec; 1927 Dulovo; maď.Dulháza.  Založil ju Dulo de Garan. V r. 1414 ju nachádzame vo vlastníctve rodiny Bárczy, 1487 vo vlastníctve rodiny Fügedyovej, neskôr viacerých zemepánov.
      V 16. a 17. stor. nebola obývaná. Osídlená bola znovu začiatkom 18. storočia.
      V 19. stor. ju vlastnil poslanec Mikuláš Farkas. R. 1828 tu žilo len 80 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Obec bola známa pestovaním tabaku.
       Roku 1964 bola obec pripojená k Bátke. Osamostatnila sa v roku 1990.

 

     
     
     
   

 

     Obec leží uprostred Rimavskej kotliny na pravostrednej nive a najnižšej terase Blhu v nadmorskej výške 169 – 297 m n.m. s rozlohou 1617 ha. Prevažne rovinný až pahorkatinný povrch chotára s vyvinutými terasami tvoria stredo- treťohorné sliene, ílovce a pieskovce, čiastočne pokryté sprašovými hlinami a riečnymi uloženinami. Zvyšky dubovo-hrabových lesov sú v západnej časti. Má illimerizované, nivné a lužné pôdy.