Obec
DULOVO
Kontakty:   Adresa úradu:
                  Obecný úrad Dulovo
                  č.244
                  980 21 Bátka
Starostka:
Mgr. Katarína Balážová
Telefón: 047/5697320
              0907393189
e-mail: oudulovo@centrum.sk
Aktivačná činnosť
V obci Dulovo sa od roku 2004 v rámci Národného projektu č.V, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu realizuje aktivačná činnosť pre dlhodobo nezamestnaných. V obci je takmer 90 % nezamestnanosť.V rámci aktivačnej činnosti a menších obecných služieb sa obec na jednej strane snaží vypomôcť nezamestnaným občanom aktivačným príspevkom a pestovať v nich pracovné návyky, na strane druhej udžiavať v obci poriadok a robiť menšie opravy na obecnom majetku.