Informácia o možnosti používania jazyka nár. menšiny v úradnom styku (SK + HU)

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Rozpočet obce na rok 2019-dôvodová správa

Rozpočet obce na rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2019

Ochrana osobných údajov

Záverečný účet obce za rok 2018

Rozpočet obce na roky 2017-2019 -dôvodová správa

Rozpočet obce na roky 2017-2018-2019 - príjmy

Rozpočet obce na rok 2017-2018-2019 - výdavky

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách spolunažívania

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov

VZN o podmienkach podnikania na území obce

Odporúčania pre obyv. pri hydrologických a meteorologic-

kých výstrahách

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s KO

Systém nakladania s KO

Plán zberu TKO v r. 2019

 

 

 

 

 

Katastrálna mapa obce

Povodňový plán obce

 
 
 

 
ZMLUVY
FAKTÚRY
OBJEDNÁVKY
Rok 2011
Rok 2011
Rok 2011
d01_2011
z01_2011
z02_2011
z_Bauris_2011


f01_2011
f02_2011
f03_2011
f04_2011
f05_2011
o01_2011
o02_2011
Rok 2012
Rok 2012
Rok 2012
d_SSE_2012
z_SSE_2012
f_01_2012
f_02_2012
f_03_2012
f_04_2012
f_05_2012
f_06_2012
f_07_2012
f_08_2012
f_09_2012
f_10_2012

f_11_2012
f_12_2012
o_07_2012
o_12_2012
Rok 2013
Rok 2013
Rok 2013
d01_2013
z01_2013
z02_2013
f_01_2013
f_02_2013
f_03_2013
f_04_2013
f_05_2013
f_06_2013
f_07_2013
f_08_2013
f_09_2013
f_10_2013
f_11_2013
f_12_2013
o_01_2013
o_02_2013
o_03_2013
o_04_2013
o_05_2013
o_06_2013
o_07_2013
o_08_2013
o_09_2013
o_10_2013

Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
d_01_2014 
d_02_2014
z_01_2014
         
f_01_2014 
f_02_2014
f_03_2014
f_04_2014
f_05_2014
f_06_2014
f_07_2014
f_08_2014
f_09_2014
f_10_2014
f_11_2014
f_12_2014
o_01_2014 
o_02_2014
o_03_2014
o_04_2014
o_05_2014
o_06_2014
o_07_2018
o_08_2014
o_09_2014

 

Rok 2015
Rok 2015
Rok 2015
dohoda SSE_2015
dohoda_Pov_Slanej
zmluva o dielo
zmluva o audite

 

 

 

f_01_2015
f_02_2015
f_03_2015
f_04_2015
f_05_2015
f_06_2015
f_07_2015
f_08_2015
f_09_2015
f_10_2015
f_11_2015
f_12_2015
o_01_2015
o_02_2015
o_03_2015
o_04_2015
o_05_2015
o_06_2015
o_07_2015
o_08_2015
o_09_2015
o_10_2015
Rok 2016
Rok 2016
Rok 2016
Dohoda SSE_2016
Dohoda MOS
Dohoda HN
Zmluva_ENVI-PAK
Zmluva DCOM
Zmluva TOPSET
Zmluva o dielo_SSE

 

 

f_01_2016
f_02_2016
f_03_2016
f_04_2016
f_05_2016
f_06_2016
f_07_2016
f_08_2016
f_09_2016
f_10_2016
f_11_2016
f_12_2016
obj_01_2016
obj_02_2016
obj_03_2016
obj_04_2016
obj_05_2016
obj_06_2016
obj_07_2016
obj_08_2016
obj_09_2016
obj_10_2016

 

Rok 2017
Rok 2017
Rok 2017
Zmluva Brantner
Dohoda_UPSVR_HN
Dohoda_UPSVR_MOS
Dohody SSE
Zmluva - audit
Zmluva-OTP Banka
Zmluva-SSE(2)
Dohoda UPSVR_MOS
Dohoda UPSVR_HN

 

f_01_2017
f_02_2017
f_03_2017
f_04_2017
f_05_2017
f_06_2017
f_07_2017
f_08_2017
f_09_2017
f_10_2017
f_11_2017
f_12_2017
obj_01_2017 
          

 

Rok 2018
Rok 2018
Rok 2018
Dohoda SSE
Zmluva Topset_OOO
Dohoda UPSVR
Zmluva IS Košice
Kúpna zmluva
Gemernet_Zml.o prip.

 

f_01_2018
f_02_2018
f_03_2018 
f_04_2018
f_05_2018
f_06_2018
f_07_2018
f_08_2018
f_09_2018
f_10_2018
f_11_2018
f_12_2018
o_01_2018
o_02_2018
o_03_2018
o_04_2018
o_06_2018
o_07_2018
Rok 2019
Rok 2019
Rok 2019
Dohoda SSE_2019
Dohoda_OCU_SSE_ZA

 

f_01_2019 
f_02_2019 
f_03_2019  
f_04_2019
f_05_2019 
f_06_2019 
f_07_2019   
f_08_2019 
f_09_2019 
f_10_2019
f_11_2019
obj01_2019 
obj02_2019
obj03_2019 
obj04_2019
obj05_2019
obj06_2019
obj07_2019
obj08_2019