Adresa úradu:


Obecný úrad Dulovo
č.244
PSČ: 980 21 Bátka


Starostka:
Mgr. Katarína Balážová


Telefón: 047/5697320
                   0907393189


E-mail: oudulovo@centrum.sk