OBECNÁ TABUĽA


 

- Obec Dulovo v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
z v e r e j ň u j e
e-mailovú adresu na doručenie žiadosti na voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.


Adresa je: oudulovo@centrum.sk


Žiadosť o voľbu poštou
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020