Obec
DULOVO
Obecné zastupiteľstvo
Starostka obce: Mgr. Katarína Balážová

Zástupca starostu obce: Katarína Šimonová

Poslanci obecného zastupiteľstva:  
                                              
Ibolya Barátová
                                               Zsolt Furman
                                               Ján Gál
                                               Alexander Šimon
Zamestnanci a komisie
Účtovníčka: Jaroslava Nagyová

Hlavný kontrolór: Ildikó Furmanová

Komisie:
- komisia pre správu majetku
- komisia pre vybavovanie sťažností
- komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku
Kontakty:   Adresa úradu:
                  Obecný úrad Dulovo
                  č.244
                  980 21 Bátka
Starostka:
Mgr. Katarína Balážová
Telefón: 047/5697320
              0907393189
e-mail: oudulovo@centrum.sk