Obec
DULOVO
Kontakty:   Adresa úradu:
                  Obecný úrad Dulovo
                  č.244
                  980 21 Bátka
Starostka:
Mgr. Katarína Balážová
Telefón: 047/5697320
              0907393189
e-mail: oudulovo@centrum.sk
Zmluvy, faktúry, objednávky
Zmluvy 2020
Faktúry 2020
Objednávky 2020
Zmluvy 2021
Faktúry 2021
Objednávky 2021