Obec
DULOVO
ÚRADNÁ TABUĽA

Obec Dulovo v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti na voľbu poštou pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.

Adresa je: oudulovo@centrum.sk
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
Kontakty:   Adresa úradu:
                  Obecný úrad Dulovo
                  č.244
                  980 21 Bátka
Starostka:
Mgr. Katarína Balážová
Telefón: 047/5697320
              0907393189
e-mail: oudulovo@centrum.sk