Starostka: Mgr. Katarína Balážová


Poslanci:

Zsolt Furman
Ján Gál
Július Miškei
Zdeňka Molnárová
Katarína Simonová

   

 

 

Účtovníčka: Jaroslava Nagyová

Hlavný kontrolór: Valéria Bartová

Komisie:

- komisia pre správu majetku

- komisia pre vybavovanie sťažností

- komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku