Starostka: Mgr. Katarína Balážová


Poslanci:

Ibolya Barátová
Zsolt Furman
Diana Lázóková
Alexander Šimon
Katarína Šimonová - zástupca starostu

   

 

 

Účtovníčka: Jaroslava Nagyová

Hlavný kontrolór: Valéria Bartová

Komisie:

- komisia pre správu majetku

- komisia pre vybavovanie sťažností

- komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku